|


|


|

İŞÇİ ALIMI İLANI

İŞÇİ ALIMI İLANI

16 Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Başbakanlık 2014/4 Sayılı Genelgesi ve Kamu Kurum ve Kurulularına içi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde, 4857 sayılı Kanununa tabi aşağıda belirtilen nitelikleri ve meslek bilgisi yazılı Belediye Başkanlığımızın ihtiyacı olan 1 (Bir) adet Ekskavatör (Kazma ve Yükleme) Operatörü alınacaktır.

            Aranacak Şartlar;

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Aralıksız en az 3 yıl Ekskavatör (Kazma ve Yükleme) Operatörü (8342.07 Meslek Kodu) olarak çalıştığını SGK dökümü ile belgelemek ve belgeleri ibraz etmek zorundadır,
 • Çalışma Belgesi veya Bonservis sahibi olmak,
 • İlköğretim- Ortaöğretim Mezunu olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İş Makineleri Operatörlüğü (Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) İş Makinesi) Sertifikasına sahip olmak,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Psiko Teknik Rapor sahibi olmak,
 • İş verimliliği açısından 18-35 yaş arası olmak,
 • İş verimliliği açısından cinsiyeti Erkek olmak,
 • Askerliğini yapmış olmak veya Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • G sınıfı ehliyet sahibi olmak,
 • Güryıldız ve Tokat Merkez sınırları içerisinde ikamet etmek,
 • Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacağından, alınacak adaylar kura sonucu belirlenecektir,

            BU TALEBE BAŞVURU YAPMAK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE;

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını talebi veren kamu kurumuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dâhil edilecektir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Kuraya tabi olan işgücü taleplerine şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir. İşyerine ismi bildirilen ve kura sonucu talep sayısının 3 katı oranında belirlenen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Bu talep daimi olup ülke genelinde karşılanacaktır. Başvuru sahipleri gerekli belgeleri 07.06.2024 Cuma günü mesai bitimi olan saat 17:00 ‘a kadar Güryıldız Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir, belirtilen tarihe kadar belgelerini ibraz etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır. Kur'a çekimi tarihi: 10.06.2024 Pazartesi günü Saat: 11.00 da Güryıldız Belediye Başkanlığında yapılacaktır.

Not: İşe alınacak kişilere maaş olarak asgari ücret ödenecektir.

Habib HAN
            Belediye Başkanı

Güryıldız Belediye Başkanlığı Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.