|


|


|

Su Abone İşlemleri

   Su Abone İşlemleri

YENİ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

  • Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) ve fotokopisi,
  • Numarataj krokisi veya belgesi aslı ve fotokopisi,
  • Tapu ve kimlik aslı ve fotokopisi,
  • Su ve kanal katılım belgesi gereklidir.

Abone ücreti, keşif memurluğunca yerinde tespit yapıldıktan sonra bağlanacak suyun şebekeye olan mesafesi, çapı vb. özelliklerine bakılarak saptanır. Aboneler, bağlanacak su sayacını belediyenin kabul ettiği standartlara uygun olarak piyasadan temin edecektir.

Abone olunduktan sonra en kısa süre içinde su bağlanır.

BOZUK SAYAÇLAR NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Abonelerin belediyelere yazılı müracaatları halinde sayaç değiştirme bülteni düzenlenir. Bozuk olan sayaç değiştirilir. Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için geriye dönük kıyas tahakkukları yapılarak ödeme miktarı belirlenir.

ABONELİĞİN İPTALİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Aboneliğin iptali istendiğinde belediyeye dilekçe ile başvurulmalıdır. Varsa, geriye dönük borçların tamamı ödenmelidir. Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı iade edilerek, işlem tamamlanır.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Abonelerin bağlı bulundukları Belediyeye dilekçe, kimlik fotokopisi, tapu veya ikametgâh belgesi ile birlikte başvurulmalıdır. Tahakkuk ve tahsilat borçları ödendikten sonra teminat ve işlem ücreti alınarak istenilen yeni isme abonelik sözleşmesi düzenlenebilmektedir.

SU AÇMA İŞLEMİ TEKRAR NASIL YAPILIR?

Dilekçe ile söktürülen veya kestirilen sayacın tekrar bağlanması istendiğinde başvuru yapılarak, su açma işlemi yapılır.

Borcundan dolayı sayacı sökülen veya suyu kesilen abone, ödeme yapınca sayacı yeniden takılarak suyu açılır.

KUYU SUYU KULLANILMASI HALİNDE NE YAPILMALIDIR?

Kuyu suyu kullanıldığı durumlarda, belediyeye müracaat edilerek "Atık Su Abonelik" sözleşmesi imzalanması zorunludur. Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına eklenir.

Güryıldız Belediye Başkanlığı Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.